Foreningens formål er almenvelgørende. Grundlaget til opfyldelse af foreningens formål er at drive forlag i forbindelse med udgivelse af frimureritualer og frimurerlitteratur, samt handel med frimureriske regalier med mere, til medlemmer af foreningen.

Alt arbejde udføres af frivillige (ulønnede) frimurer og priser og håndtering søges holdt på et passende lavt niveau.

Som medlem i foreningen kan optages DDFL, samt de dertil knyttede loger og andre frimureriske organisationer der er godkendt af DDFO.

Foreningen formidler også køb af effekter til Provinserne. Disse lagerføres normalt ikke, men hjemtages efter bestillinger, med mindre andet er aftalt med  PCMérne.

Effekter til Laugsembedsmændene formidles af LCM, med undtagelse af brystemblemer, som lagerføres.

Varesortimentet er primært frimureriske regalier og juveler, men vi har også andre effekter hvor der kan opnås en besparelse ved storkøb f. eks. Skjorter og sløjfer, eller hvor effekterne typisk skal importeres.

Du er altid velkommen til at skrive til os hvis du har en god ide, eller andet du gerne vil dele med os.

Formand@fidelita.dk

Webshop@fidelita.dk

Kasserer@fidelita.dk

Sekretaer@fidelita.dk

I bestyrelsen er

  • Max Samsø Hansen
  • Poul Lyngsøe
  • Niels Koudal
  • Martin Benjamin Wallin
  • Morten Jespersen